Akcenti sa četvrte sednice Skupštine opštine Bela Crkva (VIDEO)

Na IV sednici Skupštine opštine Bela Crkva održanoj 21. decembra, kojom je predsedavao predsednik SO Marjan Aleksić, odbornici su usvojili Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine za period januar – septembar 2020. godine, kao i Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Bela Crkva za 2020. godinu – drugi rebalans.

U okviru treće tačke Dnevnog reda, Odbornicu su usvojili Odluku o budžetu opštine Bela Crkva za 2021. godinu. Predlog budžeta obrazložila je predsednica opštine Bela Crkva Violeta Simić:

„Budžet za 2021. godinu planiran je konzervativnom metodom, što znači da smo prihode planirali minimalno, a rashode maksimalno. Redovne programe održavanja sprovešćemo u dosadašnjem obimu, i za to namenjeno oko 50 miliona dinara. Subvencionisaćemo JKP „Belocrkvanski komunalac“ sa 5,5 miliona dinara, s tim što ćemo dobar deo poslova od podizvođača preusmeriti na naše komunalno preduzeće, kako bi ga osnažili. Iz ušteda koje smo ostvarili finansiraćemo programe u kulturi i sportu, od kojih je najznačajniji projekat rekonstrukcije Narodnog muzeja u Beloj Crkvi, čime ćemo mu vratiti sjaj najstarijeg muzeja u Vojvodini“ – rekla je predsednica Simić.

Violeta Simic sednica SO Bela Crkva

Obrazlažući budžet za narednu godinu, predsednica opštine naglasila je da za investicije planirano dva i po puta više sredstava nego 2020. godine, ne računajući sredstva viših nivoa vlasti:

„Od planiranih investicija istakla bih rekonstrukciju Glavne ulice u Beloj Crkvi, projektovanje i izgradnju tri kapele u naseljenim mestima Vračev Gaj, Dupljaja i Kusić, rekonstrukciju krova na sali u Jasenovu, projekat izgradnje ulice Valerija Dokne u Grebencu, projekat izvedenog stanja kanalizacije u Kruščici, projekat vodosnabdevanja za naseljeno mesto Kaluđerovo i asfaltiranje tri ulice u dužini od 1 kilometra u Dupljaji, Kusiću i Jasenovu. Budžet će po prvi put biti objavljen na našem sajtu, tako da će svi građani imati uvid u planirane aktivnosti.“ – dodala je Simić.

Budžet opštine Bela Crkva za predstojeću 2021. godinu planiran je u iznosu od 507 miliona dinara, a kada se na to dodaju i namenski transferi sa viših nivoa vlasti, prihodi ostalih budžetskih korisnika i preneta sredstva iz prethodne godine, projektovani budžet za 2021. godinu iznosiće 598 miliona dinara.

Na četvrtoj sednici od konstituisanja novog saziva odbornici su usvojili Plan razvoja opštine Bela Crkva za 2021-2028. godinu, kao i odluku o dodeljivanju isključivog prava javnim preduzećima kojima je osnivač opština Bela Crkva za obavljanje delatnosti pružanja usluga na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje.

Usvojeni su i uzveštaji o radu za 2019. godinu preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština Bela Crkva.

Predsednik Skupštine opštine Bela Crkva Marjan Aleksić istakao je važnost donetih odluka i zahvalio se odbornicima na konstruktivnom i efikasnom radu.

„Ovo je izuzetno bitna sednica Skupštine opštine Bela Crkva, jer su se na dnevnom redu našli predlozi odluka o razvoju naše opštine. Najbitnija tačka je bila budžet za 2021. godinu, koji je usvojen jednoglasno, glasovima svih 27 prisutnih odbornika. Pored toga, istakao bih i usvajanje Plana razvoja opštine Bela Crkva u periodu 2021-2028. godine i pozvao bih sve naše sugrađane da se upoznaju sa ovim odlukama na zvaničnom sajtu opštine Bela Crkva, gde će i ubuduće moći da prate rad lokalnog parlamenta na najbolji mogući način.“ – rekao je Aleksić.

U okviru Izbora i imenovanja, odbornici su usvojili izveštaj Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose.

Prokomentariši vest

Ostavi svoj komentar

Vaša mail adresa neće biti objavljena.


*