Akcenti sa VI redovne sednice Skupštine opštine Bela Crkva (VIDEO)

VI Sednica SO Bela Crkva

Na VI sednici Skupštine opštine Bela Crkva, održanoj 22. aprila, kojom je predsedavao predsednik SO Marjan Aleksić, odbornici su nakon sprovedenog postupka tajnog glasanja razrešili Sašu Branisavljevića sa mesta člana Opštinskog veća.

Na Dnevnom redu našao se predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Bela Crkva za 2021. godinu – prvi rebalans, čije je obrazloženje dala predsednica opštine Bela Crkva Violeta Simić.

Violeta Simic Skupstina„Ovim rebalansom raspoređujemo suficit iz 2020 godine. U iznosu od 3,5 miliona finansiraćemo turistički vozić, čime ćemo poboljšati turističku ponudu naše opštine. Predvideli smo 3 miliona dinara za uređenje vidikovca „Tri krsta“, za rasvetu, klupe i postavljenje teleskopa. U okviru projekta rekonstrukcije Glavne ulice, opredelili smo 3 miliona dinara za projekat uređenje Jaruge na reci Neri, kojim ćemo u tri faze završiti projekat odvođenja atmosferskih voda istočnog sliva. Za konkurs namenjen crkvama i verskim zajednica opredeljeno je 1,5 miliona dinara, za sanaciju, rekonstrukciju i tekuće održavanje objekata. Poseban konkurs za sportska udruženje i klubove povećali smo za 500 hiljada dinara, kako bi nagradili njihove posebne rezultate u ovoj godini. Za projekat kanalizacije u industrijskoj zoni izdvojeno je 2,5 miliona dinara, čime stvaramo preduslov za izgradnju fabrike češkog investitora „Spel“, čija je izgradnja u najavi ove godine. Za uređenje svih opštinskih objekata koje koriste Mesne zajednice na teritoriji opštine Bela Crkva, opredeljeno je 5 miliona dinara. Tekuću budžetsku rezervu uvećali smo na 13 miliona dinara, tako da smo iz tog dela planirali da izdvojimo sve ono što je nepohodno za poboljšanje uslova života naših sugrađana“ – rekla je predsednica opštine Violeta Simić.

Odbornici su jednoglasno uvojili prvi rebalans budžeta naše opštine, a nakon toga usvojena je Odluka o pristupanju otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Bela Crkva putem javnog nadmetanja.

Data je saglasnost na izmene i dopune Plana poslovanja za 2021. godinu Javnog autotransportnog preduzeća „Bela Crkva“.

Nakon obrazloženja Miloša Stojanovića, koordinatora za romska pitanja opštine Bela Crkva, usvojen je Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja Roma na teritoriji opštine Bela Crkva.

Lokalni akcioni plan koji će se realizovati od 2021. do 2025. godine, obuhvataće stanovanje, obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu, kulturu i tradiciju Roma, u cilju unapređenje položaja romske nacionalne zajednice na teritoriji opštine Bela Crkva.

Predsednik Skupštine opštine Bela Crkva Marjan Aleksić istakao je važnost donetih odluka i zahvalio se odbornicima na konstruktivnom i efikasnom radu.

„Najznačajnija tačka Dnevnog reda je prvi rebalans budžeta, koji je jednoglasno usvojen. Potrudili smo se da prvi rebalans budžeta uradimo u interesu svih stanovnika opštine Bela Crkva. Nabavićemo turistički vozić u cilju obogaćivanje turističe ponude naše opštine, opredelili smo sredstva za relizaciju projekata, kao i izradu projektne dokumentacije, u cilju daljeg razvoja opštine Bela Crkva. U okviru Odluke o pristupanju otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Bela Crkva, izdvojio bih zgradu nekadašnjeg vrtića u Rasadniku. Nadamo se da će se zainteresovani kupac javiti, to bi bilo u interesu prvenstveno stanovnika ovog gradskog naselja, jer ova zgrada već dvadest godina nije u funkciji. Pored toga, doneta je odluka i za otuđenje lokala nekadašnje „Vojvođanske banke“, dva lokala u ulici Vuka Karadžića i za lokale koji se nalaze u prizemlju u Proleterskoj br. 2, a doneta je i odluka o prodaji placeva na Jugopetrolovom jezeru. Dnevni red je bio iscrpan i u interesu svih stanovnika područja opštine Bela Crkva“ – zaključio je Aleksić.

Na kraju sednice, odbornici su usvojili izveštaj Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose SO Bela Crkva. Zbog isteka mandata, doneto je rešenje o razrešenju Radovana Markovića sa mesta direktora Narodne biblioteke i imenovanju Igora Vokouna, diplomiranog istoričara umetnosti za v.d. direktora do sprovođenja konkursa. Sa mesta člana Saveta za obrazovanje opštine Bela Crkva razrešena je Gordana Stajkovac, a imenovan je Darko Ostojić. Doneto je i rešenje o imenovanju komisije za kategorizaciju.

Prokomentariši vest

Ostavi svoj komentar

Vaša mail adresa neće biti objavljena.


*