Ekonomski fakultet iz Beograda donirao knjige Belocrkvanskoj gimnaziji i ekonomskoj školi

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu donirao je Belocrkvanskoj gimnaziji i ekonomskoj školi udžbenike i stručnu literaturu radi unapređenje nastave učenika koji pohađaju smer Ekonomski tehničar. Literatura je namenjena i učenicima trećeg i četvrtog razreda gimnazije koji pohađaju izborni predmet Ekonomija i biznis.

Cilj donacije je da se ojačaju fondovi biblioteka u školama, đaci motivišu i zainteresuju za ekonomiju, ali i da unaprede svoje profesionalne kompetencije.

Ekonomski fakultet u Beogradu nastavlja tradiciju društvene odgovornosti u težnji da pomogne onima kojima je potrebna pomoć, edukacija i dodatna informisanost. Belocrkvanska gimnazija i ekonomska škola je jedna od 40 srednjih škola koja je dobila ovu vrednu donaciju.

„Verujemo da će naša donacija obogatiti školske biblioteke ekonomskom literaturom širokog opusa, te da će to dodatno podržati nastojanja škola da svojim učenicima pruže podršku u unapređenju njihovih znanja i veština. Ovo je deo jedne kontinuirane saradnje Fakulteta sa srednjim školama u Srbiji koja se kao takva intenzivno neguje već 7-8 godina i podrazumeva, pored donacija knjiga i računarske opreme, saradnju na planu izrade novih nastavnih planova i programa, pružanje obuka nastavnicima ekonomske grupe predmeta kroz akreditovane seminare, podršku nacionalnim takmičenjima srednjoškolaca iz ekonomskih oblasti, kontinuiranu komunikaciju sa nastavnicima stručnih predmeta u školama kroz godišnja okupljanja nastavnika pod okriljem Fakulteta, a radi razmene iskustava i produbljivanja kompetencija u stručnim oblastima i metodici nastave. Ekonomski fakultet u Beogradu time nastoji da intenzivnije poveže srednje stručno sa tercijarnim nivoom obrazovanja, utičući i na taj način na percepciju mladih ljudi da je znanje instrument za građenje sopstvene karijere, ali i moć kojom se zaista može menjati svet“ – izjavila je prof. dr Emilija Manić, Koordinator za saradnju sa školama Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Knjige koje su donirane su izdanja Ekonomskog fakulteta i domaćih autora, ali i prevodi udžbenika sa više jezika.

Prokomentariši vest

Ostavi svoj komentar

Vaša mail adresa neće biti objavljena.


*