Kovinska psihijatrijska bolnica dobila sredstva za rekonstrukciju

bolnica kovin

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Kovin“ iz Kovina je dobila sredstva po javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti zdravstvene zaštite i to za projekat rekonstrukcije, adaptacije i energetske sanacije objekta psihogerijatrije u vrednosti od 44.798.790,36 dinara, objavljeno je od strane Uprave za kapitalna ulaganja APV.

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i Uprava za kapitalna ulaganja su prepoznali potrebe ove ustanove, sagledali loše stanje u kojima se leče pacijenti, imali sluha da se po prvi put stanje u bolnici promeni i pacijenti koji se leče i borave dobiju humane uslove za lečenje, koji, u sadašnjem trenutku nisu ni blizu adekvatnih: oronule zgrade, krovovi koji prokišnjavaju, malter sa zidova otpada, devastirani toaleti…

U Bolnicu nikada nisu uložena ozbiljnija sredstva za poboljšanje uslova lečenja i rada, i ovim ulaganjem će podići nivo pružanja zdravstvene zaštite a pacijenti, članovi njihovih porodica i zaposleni će biti znatno zadovoljniji.

S.B.P.B. „Kovin“ u Kovinu je najveća i najstarija psihijatrijska ustanova u Republici Srbiji. Započela sa radom davne 1924. godine, registrovana je na 1000 postelja i u njoj se leče pacijenti sa cele teritorije naše zemlje. Prijem pacijenata se vrši 24 sata 7 dana u nedelji, a upućeni pacijenti su najčešće u akutnim stanjima psihotičnih pogoršanja bolesti, agitirani, suicidalni, homicidalni, delirantni, dementni. Pacijenti se najčešće primaju u teškim psihičkim stanjima, sa veoma komplikovanom socijanom problematikom, ponekada bez podrške porodice i okoline, često nakon hospitalizacija u nekom od odeljenja psihijatrije opštih bolnica, nedovoljno oporavljeni i terapijski rezistentni. Iako su uslovi u kojima se leče pacijenti na većini odeljenja nezadovoljavajući, lečenje je individualno za svakog pacijenta i obavlja se po vodičima dobre kliničke prakse.

Godišnje se u bolnici hospitalizuje oko 1500 pacijenata, obavi se oko 5500 specijaističkih pregleda, a zbog izražene socijalne problematike svakodnevno se kontaktira sa centrima za socijalni rad sa cele teritorije Republikem Srbije.

Iako su uslovi za lečenje pacijenata loši i neadekvatni, smatra se da pacijenti zaslužuju više, zaslužuju bolje, a to osnivači prepoznaju. Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo APV i Uprava za kapitalna ulaganja APV dele ovo mišljenje i ovo je prvi korak u obnovi najstarije psihijatrijske ustanove na ovim prostorima, koja načinom lečenja i kvalitetnim kadrom kojim raspolaže itetkako zaslužuje najbolje.

Prokomentariši vest

Ostavi svoj komentar

Vaša mail adresa neće biti objavljena.


*