Obaveštenje o dobrovoljnom služenju vojnog roka sa oružjem i kursu za rezervne oficire Vojske Srbije

vojska-srbije

Centar Ministarstva odbrane Pančevo obaveštava zainteresovana lica muškog i ženskog pola da je i dalje u toku javni konkurs za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i Kurs rezervnih oficira Vojske Srbije, za uput na dobrovoljno služenje vojnog roka i na Kurs za rezervne oficire u mesecu martu.

Pravo prijavljivanja imaju državljani Republike Srbije starosti od 19 do 30 godina, koji ispunjavaju sledeće uslove konkursa:

  • da je državljanin Republike Srbije;
  • da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela (dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust);
  • da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;
  • da je zdravstveno sposoban za vojnu službu;
  • da nije odslužio vojni rok sa oružjem i
  • da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije.

Kandidat za slušaoca kursa za rezervne oficire mora, pored gore navedenih opštih, ispunjavati i sledeće uslove:

  • da ima ­za­vr­šene osn­ovne a­kad­emske stu­dije odnosno osn­ovne st­ruk­ovne stu­dije od značaja za Vojsku Srbije;
  • da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i
  • da ima pozitivnu bezbednosnu proveru.

Više informacija može se dobiti na internet stranici Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs ili u Centru Ministarstva odbrane Pančevo, adresa Miloša Obrenovića br.1, Pančevo, gde mogu podneti  i prijavu.

Posle potpisivanja ugovora koji definiše prava i obaveze obe strane, kandidat odlazi u jedan od tri centra za obuku Vojske Srbije – Sombor, Valjevo ili Leskovac.

Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi propisuje da služenje vojnog roka traje šest meseci.

Služenje vojnog roka sa oružjem je jedan od preduslova za zasnivanje radnog odnosa u jedinicama Vojske Srbije u statusu profesionalnog vojnika.

Kompletan tekst konkursa možete pronaći ovde.

Centar Ministarstva odbrane Pančevo

Prokomentariši vest

Ostavi svoj komentar

Vaša mail adresa neće biti objavljena.


*