Održana 27. redovna sednica Skupštine opštine Bela Crkva (VIDEO)

Skupština opštine Bela Crkva u sredu, 17. aprila, održala je dvadeset sedmu redovnu sednicu, kojom je predsedavao predsednik Skupštine Marjan Aleksić, a pred odbornicima je bilo četrnaest tačaka dnevnog reda.

Odbornici su usvojili Odluku o angažovanju Eksterne revizije za završni račun budžeta opštine za 2023. godinu, pa se prešlo na razmatranje predloga Odluke o potpisivanju sporazuma o bratimljenju sa gradom Hanti – Mansijsk, Ruska Federacija, čije je obrazloženje dala predsednica opštine Bela Crkva Violeta Simić.

Nakon jednoglasnog usvajanja ove Odluke usvojena je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju naseljenih mesta na području opštine Bela Crkva, kao i dopuna Odluke o opštinskim administrativnim taksama, a ove izmene odnosile su na postavljanje mernih uređaja za gas na poslovno stambenim objektima.

Pretres predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za rad članova saveta i komisija koje osniva Skupština opštine Bela Crkva obrazložila je sekretar SO Bela Crkva Jadranka Milosevljević, koja je istakla da se radi o promeni naziva Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Bela Crkva i o finansijskom planu opštinske izborne komisije.

Pretres predloga Odluke o održavanju zgrade i spoljnog izgleda zgrade, uslovima, načinu i kriterijuma sufinansiranja obnove fasada stambenih i stambeno – poslovnih zgrada na području opštine Bela Crkva obrazložila je Snežana Radojičić, stručni savetnik Odeljenja za urbanizam opštine Bela Crkva.

Nakon usvajanja ove odluke, usvojen je i Predlog Programa kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Bela Crkva za 2024. godinu i Lokalni akcioni plan za upravljanje migracijama na teritoriji opštine Bela Crkva za period od 2024. do 2027. godine.

Odbornici su dali saglasnost na Statut Istorijskog arhiva Bela Crkva i kadrovski plan Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2024. godinu i na izmene i dopune Statuta Turističke organizacije opštine Bela Crkva, kao i na izmenjeni Pravilnik o radu VD „Ušće“ d.o.o Bela Crkva.

U okviru 14. tačke Dnevnog reda razmatrana je odluka o prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda, čije je obrazloženje dao načelnik opštinske uprave Petar Vitomirov.

Odbornici su jednoglasno usvojili ovu odluku i izveštaj Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose, u okviru koje su na lični zahtev koordinatora za romska pitanja Zorana Raškovića doneli rešenje o njegovom razrešenju sa mesta koordinatora za romska pitanja opštine Bela Crkva i rešenje o imenovanju Zorana Šarbanovića na ovo mesto.

Prokomentariši vest

Ostavi svoj komentar

Vaša mail adresa neće biti objavljena.


*