Održana IX redovna sednica Skupštine opštine Bela Crkva (VIDEO)

Deveta sednica Skupstine opstine Bela Crkva

Skupština opštine Bela Crkva održala je devetu redovnu sednicu u novom sazivu, kojom je predsedavao predsednik Skupštine Marjan Aleksić. U radu sednice učestvovalo je 23 od ukupno 33 odbornika, a dnevni red Aleksić je dopunio predlogom izbora novog člana Opštinskog veća.

Predsednica opštine Bela Crkva Violeta Simić predložila je Ljubomira Markovića, privatnog preduzetnika iz Crvene Crkve, za novog člana opštinskog veća, a nakon sprovednog postupka tajnog glasanja, odbornici su jednoglasno podržali ovaj predlog.

Informaciju o izveštaju izvršenja budžeta Opštine Bela Crkva za period januar – septembar 2021. godine, obrazložila je načelnica finansija opšine Bela Crkva, Alma Savatović.

„Saldo budžeta na dan 30.09.2021. godine iznosio je 106.342.036,00 dinara. Za prvih devet meseci budžet opštine Bela Crkva ostvario je priliv sredstava u iznosu 413.884.847,00 dinara, što predstavlja 66,67 posto ukupno planiranog budžeta, dok je izvršenje prihoda iz izvora 01 u odnosu na planirane budžetske prihode i primanja za 2021. godinu, 75 posto“ – naglasila je Savatović.

Treća tačka dnevnog reda bile su Izmene i dopune Odluke o budžetu opštine Bela Crkva za 2021. godinu – treći rebalans.

„Potreba za izradom trećeg rebalansa nastala je radi usklađivanja prihoda i rashoda sa izvršenjem budžeta za deset meseci. Prihodi su usklađeni sa realnim izvršenjem i pristiglim sredstvima od viših nivoa vlasti. Rashodi su iskorigovani u skladu sa trenutim potrebama korisnika budžeta. Struktura ukupnih prihoda iskorigovana je po izvorima izvršenja, tako da je ukupan bužet uvećan sa 620.832.214,00 na 622.650.213,00 dinara“ – rekla je Alma Savatović, načelnica odeljenja za finansije.

Pretres predloga Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta DJUP „Belocrkvanska jezera“ Bela Crkva i davanje saglasnosti na Statut DJUP „Belocrkvanska jezera“ Bela Crkva obrazložio je Miroslav Stupar, vd direktor ovog preduzeća.

Stupar je naglasio da su ova dva osnivačka akta od značaja za proces pripajanja četiri javna preduzeća u komunalnoj sferi opštine Bela Crkva.

„Obzirom da „Belocrkvanskim jezerima“ pripajamo ostala javna preduzeća, menjamo dva ključna akta i time zapravo povećamo obim aktivnosti i namene ovog preduzeća. Ovim aktima proširuje se nadležnost DJUP „Belocrkvanska jezera“ za sve one komunalne delatnosti koje su do sada radili JKP „Belocrkvanski komunalac“, JP „Belocrkvanski vodovod i kanalizacija“ i JATP „Bela Crkva“. Nadamo se da će ovo preduzeće raditi uspešno i da će obim delatnosti biti sve veći, da bi se popravio komercijalni položaj preduzeća, a prvenstveno da bi građani imali kvalitetne komunalne usluge“ – istakao je vd direktor DJUP „Belocrkvanska jezera“ Miroslav Stupar.

Predsednik Skupštine opštine Bela Crkva Marjan Aleksić istakao je važnost donesenih odluka na osmoj sednici lokalnog parlamenta.

„Usvojili smo odluke koje su nam bile zakonska obavaza, pre svega Informaciju o izvršenja budžeta Opštine Bela Crkva za period januar – septembar 2021. godine, kao i odluku o trećem rebalansu budžeta opštine Bela Crkva za 2021. godinu. Izabrali smo i Ljubomira Markovića za novog člana Opštinskog veća opštine Bela Crkva. Utvrdili smo i prosečne cena kvadratnog metra za stanove, poljoprivredno zemljište, poslovne prostore, garaže i ostale nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji opštine Bela Crkva. Kako smo saznali od načelnice finansija Alme Savatović, u proseku su cene ostale iste, tako da naši sugrađani neće imati dodatno opterećenje svog kućnog budžeta. Usvojili smo i Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta DJUP „Belocrkvanska jezera“ Bela Crkva i davanje saglasnosti na Statut DJUP „Belocrkvanska jezera“ u cilju uspešnog pripajanja četiri javna preduzeća i mi se nadamo da će i građani i lokalna samouprava imati benefite od ovog pripajanja“ – kazao je Aleksić.

Na devetoj sednici SO Bela Crkva usvojen je predlog Odluke o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Bela Crkva putem javnog nadmetanja, Odluka o Opštinskoj upravi opštine Bela Crkva, Odluka o pribavljanju i raspolaganju stanovima u javnoj svojini Opštine Bela Crkva, kao i Pravilnik o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava pripadnicima romske nacionalnosti na teritoriji opštine Bela Crkva za kupovinu kuća sa okućnicom.

Prokomentariši vest

Ostavi svoj komentar

Vaša mail adresa neće biti objavljena.


*