Održana poslednja sednica Skupštine opštine Bela Crkva u 2021. godini (VIDEO)

Sednica SO Bela Crkva 2021

U sredu, 29. decembra, održana je XI redovna sednica Skupština opštine Bela Crkva, kojom je predsedavao predsednik SO Marjan Aleksić. Poslednji radni susret odbornika Skupštine opštine Bela Crkva u ovoj godini protekao je u usvajanju Odluka koje se odnose na proces pripajanja četiri javna preduzeća čiji je osnivač opština Bela Crkva.

Odbornici su najpre usvojili stavljanje van snage Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta DJUP „Belocrkvanska jezera“ Bela Crkva i Statuta DJUP „Belocrkvanska jezera“ Bela Crkva, kako je objašnjeno, zbog preuranjenosti donetih akata.

U okviru druge tačke Dnevnog reda donete su Odluke i data saglasnost na akta u vezi sa statusnom promenom pripajanja javnih preduzeća čiji je osnivač opština Bela Crkva, a obrazloženje je dao Miroslav Stupar, vd direktor DJUP „Belocrkvanska jezera“.

„Pod ovom tačkom je čitav set odluka vezanih za statusnu promenu pripajanja. Radi se o odlukama kojima Skupština daje saglasnost na Ugovor, prethodno je usvojen nacrt Ugovora, a sada prihvatamo sam Ugovor. Usvajaju se i formalno pravne odluke o povećanju kapitala, s obzirom da se okupljaju četiri preduzeća, njihov osnivački kapital, koji je u stvari kapital opštine Bela Crkva, sada se prikazuje u DJUP „Belocrkvanska jezera“. Sledeći dokument je i jedna izjava sa kojom su svi direktori saglasni, s obzirom da je jedan osnivač ovih preduzeća, da nisu nepohodni posebni finansijski izveštaji sa mišljenjem revizora o poslovanju ovih preduzeća. S obzirom da se radi o jednom osnivaču, ceo proces može da se uradi na osnovu verodostojne dokumentacije koju prilažu ova preduzeća kao javne isprave. Sledeća je Odluka o davanju saglasnosti nadzornim odborima da prihvate, da donesu odluke o stasusnoj promeni pripajanja, kao i davanju saglasnosti direktorima da potpišu Ugovor o statusnoj promeni pripajanja. Sada usvajamo i Odluku o izmenama i dopunama osnivačkog akta DJUP „Belocrkvanska jezera“ kao o Odluku o izmenama i dopunama Statuta ovog preduzeća“ – istakao je Stupar.

Predsednica opštine Bela Crkva Violeta Simić naglasila je da će u redovnom postupku finansijskog izveštavanja biti sačinjeni i finansijski izveštaji koji obuhvataju period procesa pripajanja javnih preduzeća.

„Postupak je kompleksan, pravni deo je kompleksan, kao i ekonomski deo postupka pripajanja. Kada smo započeli ovaj postupak, mi smo proces započeli i doneli odluke na osnovu finansijskih izveštaja koji su usvojeni na sednici Skupštine opštine. U zakonskom roku, nakon sprovođenja ove promene, ponovo sačinjavamo finansijske izveštaje koji se usvajaju na skupštini. S obzirom da je opština osnivač ovih preduzeća, mi ćemo, kada se ovaj proces završi, finansijske izveštaje sa mišljenjem revizora usvajati na sednici skupštine“ – rekla je Simić.

Skupstina opstine Bela Crkva odbornici

Predsednik Skupštine opštine Bela Crkva Marjan Aleksić istakao je važnost donetih odluka na jedanestoj sednici lokalnog parlamenta.

„Danas su donete odluke o pripajanju četiri javna preduzeća. Faktiči, nacrt Ugovora o statusnoj promeni pripajanja, koji smo ranije usvojili i koji je bio objavljen kod Agencije za privredne registre 60 dana, danas smo usvojili kao konačan. Usvojili smo i prateća akta kao i Pravilnik o radu DJUP „Belocrkvanska jezera“. Smatramo da ćemo poboljšati materijalni status zaposlenih, zarade ostaju iste a neke će biti i uvećane i ono što je jako bitno – da će svi zaposleni ostati na radnim mestima, niko neće dobiti otkaz. Građani opštine Bela Crkva dobijaju bolji kvalitet usluga koje će pružiti centralizovano javno preduzeće. Odbornicima želim da se zahvalim na učestvovanju u radu Skupštine, a posebno bih se zahvalio odbornicima Srpske Napredne Stranke na jedinstvu i timskom radu koji smo pokazali, za razliku od nekih drugih odbornika koji nisu dolazili na sednice skupštine. Svim građanima opštine Bela Crkva čestitam predstojeće praznike. Želim svima, pre svega dobro zdravlje, što je najbitnije u ovom vremenu korone, a za ostalo ćemo se svi zajedno boriti“ – rekao je Aleksić.

Prokomentariši vest

Ostavi svoj komentar

Vaša mail adresa neće biti objavljena.


*