Održana XVIII sednica Skupštine opštine Bela Crkva (VIDEO)

Skustina opstine Bela Crkva

Skupština opštine Bela Crkva u petak, 25. novembra, održala je osamnaestu redovnu sednicu, kojom je predsedavao predsednik Skupštine Marjan Aleksić, a pred odbornicima je bilo 9 tačaka dnevnog reda.

U okviru prve tačke Dnevnog reda, odbornici su usvojili Odluku o prestanku mandata odbornika Ivana Jovanovića sa izborne liste „Aleksandar Vučić – za našu decu“ zbog podnete ostavke.

Predlog Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji opštine Bela Crkva obrazložila je Biljana Malušev, šef lokalne poreske administracije.

Nakon usvajanje ove odluke, prešlo se na razmatranje Izveštaja o izvršenju budžeta opštine Bela Crkva za period od 1. januara do 30. septembra 2022. godine, čije je obrazloženje dao šef odseka odeljenja za finansije i budžet interne kontrole Radoslav Kovačević.

„Saldo na računu budžeta 30.09.2022. godine iznosio je 118.620.000,00 dinara, a na računu trezora istog dana nalazilo se 120.095.000,00 dinara. U periodu januar – septembar 2022. godine, budžet opštine ostvario je priliv sredstava u iznosu od 471.383.000,00 dinara, što u korelaciji sa planom predstavlja izvršenje od 77 odsto. Ukupno izvršeni rashodi iznose 448.993.000,00 dinara, što u korelaciji sa planom predstavlja izvršenje od 64 odsto. Opština Bela Crkva je u prethodnom periodu aplicirala kod viših nivoa vlasti. Namenska sredstva koja su pristigla na uplatni račun tekućih namenskih transfera od APV iznose 8.942.000,00 dinara. Na uplatni račun kapitalnih namemskih transfera od APV prisiglo je 4.361.000,00 dinara. Od Vlade Republike Srbije na račun tekućih namenskih tranfera pristglo je 5.435.000,00 dinara“ – istakao je Kovačević.

Odbornici su usvojili i Izveštaj o usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja DJUP „Belocrkvanska jezera“ za period 01.01.2022. – 30.09.2022. godine. Usvojen je i Predlog izmene Programa korišćenja subvencija iz budžeta opštine Bela Crkva DJUP „Belocrkvanska jezera“ Bela Crkva za 2022. godinu.

Usvojen je i predlog predsednika opštine za promenu Statuta opštine, a sekretar SO Bela Crkva Jadranka Milosavljević istakla je da se radi o definisanju dimenzija pečata opštine i o mogućnosti izrade kvalifikovanog elektronskog pečata, u skladu sa Zakonom o pečatu koji je donet prošle godine.

Sednica SO Bela Crkva odbornici

Odbornici su usvojili predlog Rešenja o otuđenju poslovnog prostora – magacina na parceli br.2877/2 KO Bela Crkva u Zelengorskoj ulici, na predlog Komisije za sprovođenje postupka pribavljanja, raspolaganja i upravljanja nepokretnostima u javnoj svojini opštine Bela Crkva.

Slađana Lacmanović, v.d. direktor Doma zdravlja „Bela Crkva“ izvestila je odbornike o aktuelnoj situaciji u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Pre devete tačke Dnevnog reda – izbora i imenovanja, Darko Bogosavljević podneo je ostavku na mesto odbornika.

Jednoglasno je usvojen Izveštaj komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose opštine Bela Crkva. Za novog v.d. direktora DJUP „Belocrkvanska jezera“ imenovan je Darko Bogosavljević, a Ilija Blanuša imenovan je za direktora UKD Centar za kulturu „Bela Crkva“, nakon sprovedenog konkursa.

Predsednik Skupštine opštine Bela Crkva Marjan Aleksić istakao je važnost donetih odluka na osamnaestoj sednici lokalnog parlamenta.

„Na današnjoj sednici bilo je prisutno 23 od ukupno 33 odbornika. Odbornici Srpske napredne stranke, kao i do sada, pokazali su odgovornost svojim učešćem u radu sednice, za razliku od drugih, koji nisu ni opravdali svoj izostanak. Bili smo u obavezi danas da usvojimo odluke u skladu sa zakonom koje su bile vremenski ograničene, kao što je odluka u domenu lokalne poreske administracije i izvršenje budžeta opštine za prvih devet meseci. Na današnjoj sednici imenovali smo i Darka Bogosavljevića za novog v.d. direktora DJUP „Belocrkvanska jezera“ i ja mu ovom prilikom čestitam na imenovanju i želim puno uspeha u radu“ – rekao je Aleksić.

Prokomentariši vest

Ostavi svoj komentar

Vaša mail adresa neće biti objavljena.


*