Održana XXIV redovna sednica Skupštine opštine Bela Crkva (VIDEO)

Skupština opštine Bela Crkva u sredu, 29. novembra, održala je dvadeset četvrtu redovnu sednicu, kojom je predsedavao predsednik Skupštine Marjan Aleksić, a pred odbornicima je bilo četrnaest tačaka dnevnog reda.

Na samom početku sednice uvojen je zapisnik sa prethodne sednice i potvrđen odbornički mandat Mariji Anukić.

Izveštaj o izvršenju budžeta opštine Bela Crkva za period od 1. januara do 30. septembra ove godine obrazložila je načelnica odeljenja za finansije Alma Savatović.

Nakon usvajanja ovog izveštaja, pred odbornicima se našao predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Bela Crkva za 2023. godinu – treći rebalans, čiji je obrazloženje dala Alma Savatović.

„Ukupni iznos budžeta, koji je drugom rebalansu iznosio 902.919.090,00 dinara menja se iznosom dinara 917.204.590,00 dinara. Raspoloživa sredstva sastoje se od planiranih prihoda i primanja u iznosu 859.650.442,00 i prenetih sredstava u iznosu 57.554.148,00 dinara. Budžet je ovim rebalansom uvećan za pristigla nenamenska sredstva u od viših nivoa vlasti u iznosu od 11 miliona dinara, kao i za namenska sredstva pristigla nakon izrade drugog rebalansa“ – istakla je Savatović.

Odbornici su jednoglasno usvojili predlog trećeg rebalansa budžeta opštine Bela Crkva za 2023. godinu, pa se prešlo na razmatranje Izveštaja o usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja DJUP „Belocrkvanska jezera“ Bela Crkva za period 01.01.2023. – 30.09.2023.

Ovaj Izveštaj, koji je obrazložio v.d. direktora komunalnog preduzeća Darko Bogosavljević, kao i Izmene i dopune Programa poslovanja DJUP „Belocrkavsnka jezera“ za 2023. godinu, odbornici su jednoglasno usvojili.

Predlog odluke o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu opštine Bela Crkva koji je obrazložio načelnik opštinske uprave Petar Vitomirov, odbornici su jednoglasno usvojili.

Predsednik Skupštine opštine Bela Crkva Marjan Aleksić istakao je važnost usvojenih odluka.

„Na današnjoj sednici usvojili smo Odluku o dodeli jednokratne novčane pomoći u iznosu od 10.000,00 dinara učenicima srednjih škola koje se nalaze na teritoriji opštine Bela Crkva. Usvojen je i treći rebalans budžeta opštine za 2023. godinu, koji je bio neophodan zbog sredstava u iznosu od 11 milona dinara od viših nivoa vlasti, koja su nam opredeljena nakon drugog rebalansa. Doneli smo i odluku za Naučno istraživački centar „Milutin Milanković“ o pristupnoj saobraćajnici. Usvojili smo plansku dokumentaciju, nadamo se da će u narednom periodu doći do realizacije kompletnog projekta koji je predviđen na Vračevgajskom jezeru. Usvojili smo izveštaj o realizovanim radovima od prvog jula do 27. novembra 2023. godine DJUP „Belocrkvanska jezera“. Direktor komunalnog preduzeća je najavio da će posle 30 godina biti nabavljen nov kamion smećar sopstvenim sredstvima preduzeća“ – rekao je Aleksić.

Predsednik SO Bela Crkva osvrnuo se i na usvojenu Odluku o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2024. godinu na teritoriji opštine Bela Crkva.

„Načelnica lokalne poreske adminstracije objasnila je da je cena kvadratnog metra nepokretnosti na nekim mestima u Beloj Crkvi otišla gore u iznosu od 10 do 40 odsto. Kada se uzima prosek, mi sada imamo povećenje cena po kvadratnom metru na teritoriji opštine Bela Crkva“ – naglasio je Aleksić.

Odbornici su usvojili i Odluku o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora DJUP „Belocrkvanska jezera“, Pravilnik o nagrađivanju učenika na teritoriji opštine Bela Crkva i predlog Odluke o osnivanju Istorijskog arhiva Bela Crkva.

Prokomentariši vest

Ostavi svoj komentar

Vaša mail adresa neće biti objavljena.


*