Opština Bela Crkva raspisala je Javni konkurs za unapređenje energetske efikasnosti u porodičnim kućama i stanovima

Opština Bela Crkva raspisala je Javni konkurs za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji opštine Bela Crkva za 2022. godinu.

Кonkurs je otvoren zaključno sa 10. avgustom ove godine.

Popunjeni, potpisani i odštampani prijavni obrazac u tri primerka (jedan original i dve kopije) i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„PRIJAVA ZA JAVNI КONКURS za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode – NE OTVARATI“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Prijava se predaje lično na pisarnici Opštinske uprave opštine Bela Crkva, ili preporučeno poštom na adresu: Opština Bela Crkva, Miletićeva br. 2, Bela Crkva, 26340.

Tekst konkursa i prijavni obrazac možete naći na opštinskom sajtu belacrkva.rs

Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog konkursa možete se obratiti na kontakt telefon 013/851-244 lokal 113 i lokal 114 i elektronsku adresu: gordanatimotijevic@gmail.com

Prokomentariši vest

Ostavi svoj komentar

Vaša mail adresa neće biti objavljena.


*