Opština Bela Crkva raspisala konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama

Opština Bela Crkva

Opština Bela Crkva objavila je konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji opštine Bela Crkva. Ukupan iznos sredstava za raspodelu po konkursu je 3.000.000,00 dinara.

Sredstva se odobravaju za sufinansiranje obavljanja graditeljske i dobrotvorne delatnosti, kao i za opremanje registrovanih tradicionalnih crkava i verskih zajednica, kao i organizacija i ustanova čiji su oni osnivači, a koje deluju na teritoriji opštine Bela Crkve.

Prijave na konkurs podnose se, s preciznom naznakom za koju namenu se sredstva traže, u iznosima zaokruženim na hiljade dinara.

Rok za podnošenje prijave je 10 dana od dana objavljivanja, odnosno od 10. januara do 20. januara 2022. godine.

Tekst konkursa i prijavni obrazac možete naći na sledećem linku: http://belacrkva.rs/k-o-n-k-u-r-s-za-dodelu-sredstava-crkvama-i-verskim-zajednicama-koje-deluju-na-teritoriji-opstine-bela-crkva-2/

Prokomentariši vest

Ostavi svoj komentar

Vaša mail adresa neće biti objavljena.


*