Opština Bela Crkva raspisala konkurs za ugradnju solarnih panela

Zgrada BC opština

Opština Bela Crkva raspisala je Javni konkurs za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote na teritoriji opština Bela Crkva za 2022. godinu.

Predmet finansiranja obuhvata sledeće: nabavku i ugradnju solarnih panela, invertera i prateće instalacije za porodične kuće za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije, i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem. Snaga solarnih panela ne može biti veća od odobrene snage mernog mesta, koja je navedena u računu za utrošenu električnu energiju, a maksimalno do i jednako 6 kW i ostale neophodne instalacije za proizvodnju električne energije i priključenje na distributivni sistem u skladu sa Prilogom 4 iz Javnog poziva, ugradnju elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi za porodične kuće, pumpi, opremanje sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili),

Domaćinstava (za porodične kuće i stanove) ne mogu da konkurišu za više od jedne mere energetske efikasnosti.

Кonkurs je otvoren zaključno sa 10.12.2022. godine.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog poziva možete se obratiti na kontakt telefon 013/851-224 i 013/851-244 i elektronsku adresu: e-mail: gordanatimotijevic@gmail.com

Tekst Javnog konkursa i prijavni obrazac na internet stranici belacrkva.rs

Prokomentariši vest

Ostavi svoj komentar

Vaša mail adresa neće biti objavljena.


*