Radovi na zaštiti grada Vršca od poplava počinju u februaru 2018. godine

vrsac poplave

Radovi predviđeni projektom zaštite grada Vršca od poplava, uređenjem dela korita potoka Mesić od Vršačkog kanala, pored Vršačkog jezera do male crkve odnosno do AMSS, počeće u februaru 2018. godine, i kako je najavljeno trajaće dve godine.

Do početka i tokom izvođenja radova u okviru projekta koji provode grad Vršac, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republička direkcija za vode, FER Projekat i Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ nisu dozvoljene aktivnosti građana u vidu bilo kakvih ulaganja u delu grada gde se projekat realizuje.

„Ovom prilikom molimo sve građane da se uzdrže od svih aktivnosti u vidu bilo kakvih ulaganja, postavljanja privremenih ili zidanja trajnih objekata, sadnje biljaka i drveća u koritu potoka, na njegovim obalama, kao i na nasipu. Ulaganja i izdaci učinjena nakon datuma preseka biće uklonjeni bez naknade“ – kažu nadležni.

Da podsetimo, u okviru priprema za realizaciju ovog projekta, tokom oktobra, načinjen je snimak potoka Mesić i njegovih obala iz vazduha, nakon čega je javnost obaveštena da je u ovom delu grada nastupio tzv. moratorijum ili datum preseka koji podrazumeva odlaganje gradnje i drugih vidova investicija.

„U toku trajanja radova građanima će pored redovnih institucionalnih okvira, pravnih lekova, inspekcijskih i drugih državnih organa na raspolaganju biti i Žalbena komisija, koja će biti osnovana za ovaj projekat i služiće lokalnom stanovništvu kao mehanizam koji će sprečiti, ublažiti otkloniti ili kompenzovati eventualne posledice usled uticaja projekta“ – ističu nadležni.

Žalbena komisija će biti sastavljena od 3 člana, po jednog predstavnika daće grad Vršac, lokalno stanovništvo i jedinica za implementaciju projekta.

Detalji o nadležnostima, sastavu, načinu i mestu podnošenja žalbe biće objavljeni naknadno, isticanjem brošura i obaveštenja na oglasnoj tabli Gradske uprave kao i u mesnim zajednicama.

„U cilju što boljeg sagledavanja uticaja koje ovaj projekat može imati na život stanovništva i imovinu izrađuje se Skraćeni Akcioni Plan Raseljavanja, koji će sadržati podatke o projektu, odgovornim licima, uticajima, načinu utvrđivanja naknade za eventualne gubitke odnosno štetu koja nastane u toku izvođenja radova i slično“ – naglašavaju nadležni.

Plan će se, kako je najavljeno, oslanjati na nacionalno zakonodavstvo, najbolju praksu i Operativne Politike Svetske Banke OP 4.12.

Prokomentariši vest

Ostavi svoj komentar

Vaša mail adresa neće biti objavljena.


*