Donacija lekova DZBC

Donacija u lekovima uručena Domu zdravlja „Bela Crkva“

22. mart 2019. admin 0

Opština Bela Crkva dobila je donaciju u vidu lekova od Pokrajinskog sekratarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Predsednik opštine Bela Crkva Darko Bogosavljević izvršio je primopredaju lekova Domu zdravlja „Bela Crkva“.