Usvojen budžet opštine Bela Crkva za 2022. godinu (VIDEO)

Skupstina opstine Bela Crkva

Deseta sednica Skupštine opštine Bela Crkva, kojom je predsedavao Marjan Aleksić, predsednik SO Bela Crkva, održana je u ponedeljak, 20. decembra.

Pre usvajanja dnevnog reda, predsednik Skupštine opštine Bela Crkva je predložio dopunu sa još jednom tačkom koja se odnosi na davanje saglasnosti na pokretanje postupka statusne promene – pripajanja javnih preduzeća čiji je osnivač opština Bela Crkva, tako da je na dnevnom redu 10. sednice SO Bela Crkva bilo ukupno 7 tačaka.

Odbornici su prvo razmatrali Predlog Odluke o budžetu opštine Bela Crkva za 2022. godinu, a o projekciji budžeta govorila je načelnica odeljenja za finansije Alma Savatović.

„Budžet za 2022. godinu projektovan je na iznos od 629.406.230,00 dinara. Planirani iznos rashoda biće pokriven ostvarenim prihodima i primanjima u iznosu od 568.406.230,00 dinara i projektovanim prenetim suficitom iz 2021. godine u iznosu 61 milion“ – rekla je Savatović.

Predlog budžeta obrazložila je predsednica opštine Bela Crkva Violeta Simić.

„Budžet za 2022. godinu koji je pred vama, s ponosom možemo da kažemo da je ovaj put zaista razvojni. Investicije koje smo planirali su na nivou od 80 miliona dinara, a najveća investicija je izgradnja ulice Valerija Dokne u Grebencu. Ovo ne znači da budžet nema i socijalnu komponentu, potrudili smo se da kroz podršku udruženjima povećamo iznos koji ćemo im dodeliti, a veoma važnu uslugu ličnih asistenata koju smo započeli u 2021. godini, nastavićemo i naredne godine. Podrška za sport kroz stalni konkurs koji smo povećali je izgradnja teretane na otvorenom u planiranom iznosu od 2 miliona dinara. Od investicija u turizmu, gde smo ove godine imali značajne investicije – nabavku turističkog vozića i rekonstrukciju vidikovca „Tri krsta“ sa postavljanjem panoramskog teleskopa, za 2022. godinu planirali smo da jedan izuzetno značajan potencijal izvorišta „Siga“ stavimo u funkciju, tako što ćemo investirati u izgradnju puta do samog lokaliteta i urediti ovo izvorište“ – rekla je Simić.

„Ove godine smo konkursom 1,5 miliona opredelili crkvama i verskim zajednicama, obzirom da su naši verski objekti u lošem stanju, a budžetom za 2022. godinu planirali smo 3 miliona dinara, kako bi kroz naredne godine uspeli da rekonstruišemo sve crkve na teritoriji naše opštine. Pet miliona dinara smo ovim budžetom opredelili za rekonkstrukciju objekata koje koriste Mesne zajednice, čime ćemo unaprediti život naših meštana na selu. Tokom 2021. godine prošli smo kroz jedan vrlo ozbiljan postupak pripajanja javnog sektora, a tokom 2022. godine, ući ćemo u javno privatno partnerstvo što se tiče rasvete i saobraćajnica, održavanja puteva. Očekujemo da do kraja 2022. godine, kroz javno privatno partnerstvo, dođemo do investicija u lokalnu infrastrukturu, koja je godinama bila zapuštena i iz sopstvenog budžeta nismo mogli da je održavamo na nekom višem nivou“ – dodala je Simić.

Odbornici su usvojili Kadrovski plan Opštinske uprave opštine Bela Crkva za 2022. godinu, kao i Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Bela Crkva.

Predsednik Skupštine opštine Bela Crkva Marjan Aleksić istakao je važnost donetih odluka na desetoj sednici lokalnog parlamenta.

„Na današnjoj sednici bilo je prisutno 22 od ukupno 33 odbornika. Odbornici Srpske napredne stranke, kao i do sada, pokazali su odgovornost u radu lokalnog parlamentu, a za ostale, koji ne dolaze, neka se građani koji su ih birali zapitaju zašto se ne odazivaju pozivima za sednice Skupštine opštine. Imali smo izuzetno značajnu tačku dnevnog reda, usvajanje budžeta opštine Bela Crkva za 2022. godinu, smatram da svi odbornici prilikom donošenja ovako bitnog akta treba da uzmu učešće u radu sednice, u interesu svih naših sugrađana. Usvojili smo i Etički kodeks funkcionera, kao i Odluku o ispisu nekategorisanog puta k.o. Vračev Gaj radi izgradnje kapele u ovom naseljenom mestu. Imali smo i dodatnu tačku dnevnog reda u vezi pripajanja četiri javna preduzeća, a već sada mogu da najavim još jednu sednicu koju ćemo imati u vezi ovog pripajanja, najverovatnije 28. ili 30. decembra“ – rekao je Aleksić.

U okviru Izbora i imenovanja, odbornici su usvojili izveštaj Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose, odnosno rešenje o razrešenju stare i imenovanju nove Opštinske izborne komisije.

Prokomentariši vest

Ostavi svoj komentar

Vaša mail adresa neće biti objavljena.


*