Zaštita prirodnih vrednosti u Predelu izuzetnih odlika „Karaš – Nera“

Letnjikovac Nera

Reka Nera je jedina planinska reka u Vojvodini, koja protiče kroz čak tri zaštićena područja. U Rumuniji izvire u Nacionalnom parku „Semenik“, prolazi kroz prirodni rezervat Nacionalni Park „Klisura Nere – Beušnica“, u svom toku kroz Srbiju protiče kroz Predeo izuzetnih odlika „Karaš – Nera“ i uliva se u Dunav kod Stare Palanke.

Zaštićeno područje PIO „Karaš – Nera“ sastoji se od tri prostorne celine: „Karaš“, „Nera“ i „Mali pesak“. Reč je o predelu površine od 1.541 hektara, od kojih su 984 u režimu zaštite drugog stepena, a 557 hektara u režimu zaštite trećeg stepena.

Sa razvojem i uređenjem prateće infrastrukture (opremanje područja mobilijarom – „letnjikovcima“), odnosno mestima za odmor i posmatranje prirodnih vredosti Predela izuzetnih Odlika „Кaraš-Nera“ paralelno sa promocijom zaštićenog područja, uticaće se na razvoj održivog i rekreativnog turizma u okviru područja opštine Bela Crkva i celog regiona. Na svakom značajnom mestu treba postaviti odgovarajuće oznake uz pregled značajnih primeraka flore i faune, info-table, klupe, stolove i kante za smeće od prirodnog materijala. Vidikovce „letnjikovce“ treba graditi od prirodnog materijala i skladno uklopiti u okolni prostor.

Tokom 2019 god. očišćena je divlja deponija smeća koje se nalazila na prostornoj celini „Mali pesak“, potes „Pesak“ br.parcele 2723 i deponija na potesu „Vis“ br.parcele 2648/1. U više navrata izvršeno je ručno sakupljanje otpada i odvoz na gradsku deponiju. Rupe nastale nekadašnjim kopanjem peska pune se otpadom iz okolnih sela, tako da ova dva ugrožavajuća faktora deluju sinergički i brzo. Pored toga, otpad se širi uokolo salaša, ali i uz naseljena mesta, što je pogotovo izraženo kod Кajtasova, Grebenca i Dupljaje.

Reka Nera na delu opštine Bela Crkva predstavlja neposredni recipijent svih suvišnih voda: površinskih, podzemnih voda iz naselja i sa okolnog poljoprivrednog zemljišta. U reku Neru se upuštaju i otpadne vode iz Bele Crkve bez prečišćavanja. Zabeleženo je nekoliko slučajeva da poljoprivrednici ispiraju atomizere (traktorske prskalice) vodom iz Nere i kanala koji se ulivaju u nju, nakon prskanja voća i ostalih poljoprivrednih kultura hemijskih sredstvima, što je veoma štetno za zaštićeno područje.

Planira se nastavak čišćenja divljih deponija smeća koje se nalaze na području prostorne celine Mali pesak. Planirano je ručno sakupljanje otpada (i mašinsko čišćenje za veće količine smeća (ruš i drugi čvrst komunalni otpad – u skladu sa uslovima Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode – van vegetacionog perioda), utovar i odvoz na gradsku deponiju. Smeće se prostire u vidu više desetina gomila čvrstog otpada i u rasutom je stanju te je teško proceniti količinu deponovanog smeća. Najveća lokacija za čišćenje nalazi se na Malom pesku, parcela je u drugom stepenu zaštite, na КO Dupljaja br.2552. Predviđeno je takođe redovno sakupljanje smeća duž asfaltnih puteva koji prolaze kroz zaštićeno područje Vračev Gaj – Кovin i Dupljaja – Grebenac i održavanje postojećih rampi na starim pozajmištima peska u funkcionalnom stanju radi sprečavanja odlaganja otpada.

Prokomentariši vest

Ostavi svoj komentar

Vaša mail adresa neće biti objavljena.


*