MOZAIK – Tri veka rumunske pravoslavne crkve u Grebencu

Crkva u Grebencu

Rumunska pravoslavna crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Grebencu, podignuta je 1722. godine i kao zaštićeno nepokretno kulturno dobro, predstavlja spomenik kulture od velikog značaja.

Rumunsko stanovništvo doseljavano je masovno u selo Grebenac od druge polovine XVIII veka. Hram je, međutim, po svemu sudeći, nastao u prvoj polovini veka, dok su njegovi stanovnici još uvek bili mahom Srbi. Ima izgled pravougaone građevine sa plitkim pevnicama, drvenim, poluobličastim i omalterisanim svodom i plitkim otvorenim tremom na zapadnoj strani, nad kojim je sazidan barokizovani zabat sa zvonikom. Crkva je pregrađivana, ali iako je vrmenom menjala svoj izgled, zadržala je neke zanimljive arhaične osobine karakteristične za stariju sakralnu arhitekturu vojvođanske ravnice, poput jednostavnih proporcija i niskog drvenog malterisanog svoda.

U Banatu je sačuvano samo nekoliko takvih bogomolja. U zidovima ili pored crkve, ugrađeni su ili postavljeni nadgrobni spomenici, ostaci starog groblja. Rezbarija ikonostasa i tronova pokazuje jednovrsnu ornamentiku, baroko-klasicističkog stila. Autor ikona na ikonostasu nije poznat, sve su preslikane 1936. godine, uključujući i one na arhijerejskom i Bogorodičinom tronu, gde je ostala zabeležena godina 1811. godina, kada se datuje i ikonostas. Sačuvane su i tri značajne ikone iz XVIII veka: jedna zografska Sv. Trojice i dve baroknog izraza Bogorodičina i sv. arhanđela Gavrila. Sve tri su konzervirane i restaurisane 1976. godine.

1 Komentar

Ostavi svoj komentar

Vaša mail adresa neće biti objavljena.


*