Akcenti sa VIII redovne sednice SO Bela Crkva (VIDEO)

Skupština opštine Bela Crkva održala je osmu redovnu sednicu u novom sazivu, kojom je predsedavao predsednik Skupštine Marjan Aleksić. U radu sednice učestvovalo je 23 od ukupno 33 odbornika, a dnevni red Aleksić je dopunio predlogom o davanju saglasnosti na pokretanje postupka pripajanja javnih preduzeća čiji je osnivač opština Bela Crkva, saglasnost na odluke Nadzornih odbora o pokretanju statusnih promena pripajanja i saglasnost na nacrt Ugovora o pripajanju.

Odbornici su usvojili informaciju o izveštaju izvršenja budžeta Opštine Bela Crkva za period januar – jun 2021. godine. Saldo budžeta na dan 30.06.2021. godine iznosio je 97.285.195,00 dinara. Za prvih šest meseci bužet opštine Bela Crkva ostvario je priliv sredstava u iznosu od 261.233.667,00 dinara, što u korelaciji sa planom predstavlja izvršenje od 43,78 odsto.

Druga tačka dnevnog reda bile su Izmene i dopune Odluke o budžetu opštine Bela Crkva za 2021. godinu – drugi rebalans, čije je obrazloženje dala Alma Savatović, načelnica odeljenja za finansije opštine Bela Crkva.

„Potreba za izradom drugog rebalansa nastala je radi usklađivanja prihoda i rashoda sa izvršenjem budžeta za osam meseci. Prihodi su usklađeni sa realnim izvršenjem i pristiglim sredstvima od viših nivoa vlasti. Rashodi su iskorigovani u skladu sa trenutim potrebama korisnika budžeta. Budžetska sredstva ostala su na istom nivou od 508 miliona, dok je iznos ukupnog bužeta uvećan na 620.832.214,00 dinara, za iznos pristiglih sredstava od viših nivoa vlasti i planiranih prihoda od prodaje nefinansijske imovine“ – rekla je Savatović.

Odbornici su usvojili Predlog Odluke o utvrđivanju mreže vaspitno obrazovnih grupa dece u PU „Anđelka Đurić“ sa brojem upisane dece po grupama za 2021/2022. godinu, kao i Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg plana zaštite, unapređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za područje opštine Bela Crkva za 2021. godinu.

U okviru sedme tačke Dnevnog reda, davanje saglasnosti na pokretanje postupka o pripajanju javnih preduzeća, predsednik SO Marjan Aleksić rekao je su u pitanju četiri preduzeća: DJUP „Belocrkvanska jezera“, JP „Belocrkvanski komunalac“, JP „Belocrkvanski vodovod i kanalizacija“ i JATP „Bela Crkva“.

Predsednica opštine Bela Crkva, Violeta Simić, istakla je da u skladu sa analizom Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, tačka pripajanja ovih preduzeća jeste DJUP „Belocrkvanska jezera“.

„Danas donosimo dokument koji će narednih 60 dana biti na APR-u, nakon toga imaćemo predlog normativnih akata organizacije i sistematizacije novog preduzeća. Očekivanja su da ćemo ovom odlukom i pripajanjem imati jedno novo, kvalitetno preduzeće, koje će na racionalniji i kvalitetniji način servisirati potrebe naših sugrađana“ – rekla je Simić.

Predsednik Skupštine opštine Bela Crkva Marjan Aleksić istakao je važnost donesenih odluka na osmoj sednici lokalnog parlamenta.

„Odbornici su jednoglasno usvojili informaciju o izvršenju budžeta januar-jun 2021. godine, kao i drugi rebalans budžeta opštine za 2021. godinu. Pored toga, imali smo još jednu tačku, bitnu za građane opštine Bela Crkva, dopunsku tačku koja se odnosi na spajanje preduzeća čiji je osnivač opština Bela Crkva. Dali smo saglasnost na pokretanje zakonske procedure koja će trajati 60 dana. Smatamo da ćemo ovim pripajanjem ostvariti benefite i da će zajedničko poslovanje ovih preduzeća biti bolje i rentabilnije“ – dodao je Aleksić.

U okviru Izbora i imenovanja, odbornicu su usvojili rešenje o imenovanju diplomiranog pravnika Marijane Georgijevski za direktora Centra za socijalni rad „8. Maj“ Bela Crkva, nakon sprovedenog konkursa i dobijene saglasnosti Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Doneto je i rešenje o imenovanju Miroslava Stupara, doktora ekonomskih nauka, za v.d. direktora DJUP „Belocrkvanska jezera“.

Prokomentariši vest

Ostavi svoj komentar

Vaša mail adresa neće biti objavljena.


*