Edukacija mladih o reciklaži (VIDEO)

Edukacija selekcija otpada Bela Crkva

Udruženje građana „Aurora“ i Tehnička škola „Sava Munćan“ uz finansiranje Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu realizuju projekat „Pomozi prirodi, upravljaj otpadom“.

Aktivnosti u sprovođenju projekta namenjene su učenicima u cilju njihove edukacije o upravljanju otpadom.

„Projekat se odnosi na reciklažu i upravljanje otpadom. Veliki problem u Srbiji su divlje deponije, ima možda oko 200 hiljada divljih deponija. Realizacijom ovog projekta želimo da mlađe generacije naučimo šta je reciklaža, da problem ne rešava samo bacanje smeća u jednu kantu. Želimo da ih naučimo da samo putem reciklaže, odnosno selekcije otpada, dobijamo mogućnost da se broj divljih deponija smanji, da se smeštajni kapaciteti regularnih deponija racionalnije koriste i da se od reciklaže ostvaruje i finansijska dobit“ – istakao je predsednik udruženja „Aurora“ Milan Belobabić.

U prvoj fazi projekta, grupa učenika-edukatora iz Tehničke škole „Sava Munćan“ obučena je da stečeno znanje iz oblasti upravljanja otpadom prenese na ostale učenike belocrkvanskih škola, kroz radionice koje će oni voditi.

Grupa učenika-edukatora iz Tehničke škole „Sava Munćan“ sprovela je radionice gde su mlađim generacijama govorili o tome kako nastaje otpad, koje vrste otpada postoje, kako otpad utiče na životnu sredinu, na koji način se može smanjiti količina otpada i kako se vrši selekcija i reciklaža otpada. Takođe, učenici Tehničke škole „Sava Munćan“ napravili su i kante za selekciju otpada.

JKP „Belocrkavnski komunalac“ ima dugogodišnju saradnju sa udruženjem građana „Aurora“ u cilju edukacije mladih i zaštite životne sredine.

„Komunalno preduzeće je tehnička podrška u ovom projektu, kao i finansijska podrška, kroz materijal u cilju pravljenja kanti. Kada se radi o prikupljanju i prodaji PET ambalaže, ove godine smo oborili rekord – 35 tona PET ambalaže je prikupljeno, ispresovano i predato operaterima na dalju obradu. Započeli smo i sakupljanje papira i kartona, i do sada je oko 6 tona prikupljeno i ispresovano. Sredstva koja se ostvaruju putem prodaje PET amablaže i papira, koriste se za obnovu mehanizacije komunalnog preduzeća, obnovu starih i nabavku novih kontejnera, sve u cilju čistije i zdravije životne sredine“ – rekao je Aleksandar Ristić, koordinator sektora usluga JKP „Belocrkvanski komunalac“.

Kante koje su napravili učenici Tehničke škole „Sava Munćan“ biće postavljene u svim osnovnim školama na teritoriji opštine Bela Crkva i na taj način će mladi naraštaji imati priliku da počnu sa selekcijom otpada u okviru njihovog redovnog obrazovanja.

Prokomentariši vest

Ostavi svoj komentar

Vaša mail adresa neće biti objavljena.


*