Održana XVII sednica SO Bela Crkva (VIDEO)

SO Bela Crkva sednica 2022

Skupština opštine Bela Crkva u četvrtak, 29. septembra, održala je sedamnaestu redovnu sednicu, kojom je predsedavao predsednik Skupštine Marjan Aleksić, a pred odbornicima je bilo 14 tačaka dnevnog reda.

Odbornici su najpre razmatrali Izveštaj o izvršenju budžeta opštine Bela Crkva za period od 1. januara do 30. juna 2022. godine, čije je obrazloženje dala načelnica odeljenja za finansije Alma Savatović.

„Saldo na računu budžeta 30.06.2022. godine iznosio je 120.039.334,00 dinara, a na računu trezora istog dana nalazilo se 103.394.406,00 dinara. U periodu januar – jun 2022. godine budžet opštine ostvario je priliv sredstava u iznosu od 261.233.677,00 dinara, što u korelaciji sa planom predstavlja izvršenje od 50,70 odsto. Ukupno izvršeni rashodi iznose 317.794.843,00 dinara, što u korelaciji sa planom predstavlja izvršenje od 44,32 odsto“ – istakla je Savatović.

Nakon jednoglasnog usvajanja ove odluke, prešlo se na razmatranje predloga Odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Bela Crkva za 2022. godinu – treći rebalans.

„Ukupni prihodi budžeta, koji su po drugom rebalansu iznosili 604.734.354,00 dinara, menjaju se iznosom od 609.180.314,00, što sa prenetim sredstvima od prethodne godine, čini ukupan budžet od 721.445.960,00 dinara. Budžet je ovim rebalansom uvećan za pristigla namenska sredstva od viših nivoa vlasti u iznosu od 4.445.960,00 dinara. Izvršena je preraspodela sredstava u skladu sa nastalim potrebama i trenutnom situacijiom. Tekuća i stalna budžetska rezerva ostale su na planiranom nivou“ – rekla je Alma Savatović, načelnica odeljenja za finansije.

Odluka o trećem rebalansu budžeta opštine Bela Crkva usvojena je jedoglasno, pa se prešlo na razmatranje Izveštaja o usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja DJUP „Belocrkvanska jezera“ za period 01.01.2022. – 30.06.2022. godine. Usvojen je i Predlog izmene Programa korišćenja subvencija iz budžeta opštine Bela Crkva DJUP „Belocrkvanska jezera“ Bela Crkva za 2022. godinu.

Na pitanje odbornika da li se planira krpljenje udarnih rupa na ulicima i putevima koji su u nadležnosti opštine Bela Crkva, predsednica opštine Bela Crkva Violeta Simić najavila je za sledeću godinu projekat javno privatnog partnerstvo za investiciono održavanje putne infrastrukture.

Violeta Simic„Mi već decenijama nemamo investiciono održavanje putne infrastrukture u našoj opštini. Krpljenje udarnih rupa ove godine radi belocrkvanska firma i za te namene izdvajamo oko 2 miliona dinara. Nadzor iz opštinske uprave je Predrag Stošić, koji izdaje nalog i verifikuje izvedene radove. To nije dovoljno sredstava, a javno privatnim partnerstvom projektovano nam je 30 miliona dinara. Trenutno izdvajamo malo sredstava, decenijama nemamo investiciono održavanje, a javno privatnim partnerstvom, ukoliko predlog odobri Komisija za javno privatno partnerstvo Vlade Republike Srbije, izdvajaćemo od sledeće godine 30 miliona dinara. Sama cifra dovoljno govori kakvi će biti efekti za našu putnu infrastrukturu“ – rekla je Violeta Simić.

Odbornici su usvojili i Odluku o stambenoj podršci u vidu poboljšanja uslova stanovanja, kojom je propisano da će stručna komisija razmatrati zahteve građane i uslove ko može ostvariti pravo na ovu podršku.

Usvojen je i Pravilnik o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini opštine Bela Crkva, a nakon toga načelnik Opštinske uprave Petar Vitomirov obrazložio je Predlog odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini opštine putem javnog nadmetanja, koji se odnosi na magacinski prostor u blizini Železničkog parka.

U okviru razmatranja predloga Odluke o mreži vaspitno obrazovanih grupa dece u PU „Anđelka Đurić“ direktora Rumenka Negrojević istakla je da je ove godine upisano ukupno 296 polaznika, što je 30 dece više nego prethodne godine i da na teritoriji opštine Bela Crkva ne postoji lista čekanja, već su sva prijavljena deca upisana u vrtić.

Usvojena je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Bela Crkva i Odluka o usvajanju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za područje opštine za 2022. godinu.

Odbornici SO Bela Crkva 2022

U okviru razmatranja Odluke o obrazovanju specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji opštine Bela Crkva, načelnik Opštine uprave Petar Vitomirov je istakao da se očekuje postavljanje sirena za uzbunjivanje u svim naseljenim mestima naše opštine.

Predsednik Skupštine opštine Bela Crkva Marjan Aleksić istakao je važnost donetih odluka na sedamnaestoj sednici lokalnog parlamenta.

„Najbitnija odluka je o trećem rebalansu opštine Bela Crkva. Usvojili smo i odluku koja se odnosi na davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, što je važno za naše stanovnike koji se bave poljoprivrednom delatnošću. Posebno nas je obradovala informacija koju smo dobili iz PU „Anđelka Đurić“ da je ove godine upisano 30 polaznika više nego prethodne godine i to je zaista jedna lepa vest za Belu Crkvu. Imali smo pitanje odbornika u vezi krpljenja udarnih rupa i dobili smo odgovor da se ova aktivnost očekuje do kraja godine. Imali smo i neka pitanja vezana za auto kampove na našim jezerima i dobili smo odgovor od načelnika Opštinske uprave da prodaja kampa, imovine i zemljišta nije u toku i zasada nije u razmatranju“ – rekao je Aleksić.

U okviru Izbora i imenovanja, odbornici su usvojili izveštaj Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose Skupštine opštine Bela Crkva

Prokomentariši vest

Ostavi svoj komentar

Vaša mail adresa neće biti objavljena.


*