Akcenti sa XIII redovne sednice SO Bela Crkva (VIDEO)

Skupstina opstine Bela Crkva sednica

Skupština opštine Bela Crkva u četvrtak, 3. marta, održala je trinaestu redovnu sednicu, kojom je predsedavao predsednik Skupštine Marjan Aleksić, a pred odobrnicima je bilo 11 tačaka dnevnog reda.

Odbornici su najpre razmatrali Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Bela Crkva za 2022. godinu. Načelnica odeljenja za finansije Alma Savatović obrazložila je razlog za izradu prvog rebalansa budžeta.

„Potreba za izradom prvog rebalansa budžeta opštine za 2022. godinu nastala je radi raspodele neutrošenih prenetih sredstava iz prošle godine, koja nisu bila poznata prilikom izrade budžeta za 2022. godinu. Ukupni rashodi budžeta uvećani su sa 629.406.230,00 dinara na 680.671.876,00 dinara“ – rekla je Savatović.

Predsednica opštine Bela Crkva Violeta Simić obrazložila je prvi rebalans budžeta za 2022. godinu.

„Na kraju godine dobili smo 35 miliona dinara od Vlade Republike Srbije, kao i svake godine, kao vrstu pomoći iz neraspoređenih sredstva. S obzirom na trenutak i na skok cena, morali smo što pre, sasvim racionalno da rasporedimo i utrošimo ova sredstva. Uvećali smo budžet za sport, iskoristićemo ovu priliku i novac koji smo dobili za završetak sportskih objekata koje nismo uspeli da rekonstruišemo tokom prošle godine. Od bitnijih stavki, imamo izgradnju saobraćajnice u dužini od 530 metara u Vračev Gaju, radi se o ulici Marka Stojanovića, treći sokak. Izmirićemo dug prema „Vodama Vojvodine“ u visini od 13,5 miliona, a po prioritetima za škole izdvojili smo 1,5 miliona Osnovnoj školi „Žarko Zrenjanin“ za opremanje učionica. Predvideli smo krečanje matične zgrade OŠ „Marko Stojanović“ u Vračev Gaju i sređivanje grejanja i stolarije u područnom odeljenju ove škole u Banatskoj Palanci u ukupnom iznosu od 2 miliona dinara“ – rekla je Simić.

U okviru druge tačke dnevnog reda, odbornici su razmatrali Planove i Programe poslovanja Javnih preduzeća i Ustanova čiji je osnivač opština Bela Crkva za 2022. godinu, a posebna pažnja posvećana je DJUP „Belocrkvanska jezera“ koje je prošlo statusno promenu pripajanja 4 javna preduzeća.

„Postavili smo ciljeve u preduzeću da u narednom periodu održimo i unapredimo nivo komunalnih usluga, tako da dobijemo jedna održiv i snažniji sistem. Kao drugi cilj smo postavili tehničko tehnološko usavršavanje procesa, uvođenje novih mera, organizacije i delova tehnike i tehnologije, kao i rad na kadrovskom usavršavanju. Kao treći cilj smo postavili povećanje ekonomske efikasnosti, uvođenjem novih delatnosti i da tako dođemo do boljih finanijskih rezultata. Za nas su veoma važni i ekološki projekti i Bela Crkva sa svojim velikim prirodnim resurisma i turističkim potencijalima bi mogla kroz ove projekte da reši problem u oblasti ekologije, u oblasti upravljanja vodama i valorizacija naših potencijala dovela bi do boljih rezultata za celu privredu“ – rekao je vd direktor DJUP „Belocrkvanska jezera“ Miroslav Stupar.

Svi Planovi i programi rada javnih preduzeća i ustanova usvojeni su jednoglasno.

Odbornici su usvojili i plan subvencija DJUP „Belocrkavnska jezera“ za 2022. godinu, čije je obrazloženje dao vd direktor preduzeća Miroslav Stupar.

Predlog Odluke o pokretanju postupka realizacije projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za rekonkstrukciju, racionalizaciju i održavanje javnog osvetljenja na teritoriji opštine Bela Crkva obrazložio je stručni konsultant Zoran Stipanović.

„Projekat je u okviru zakonskih rešenja Republike Srbije, koja kroz Zakon o komunalnim delatnostima obavezuju opštinu da vrši određena ulaganja i obavljanje komunalnih delatnosti, a interes opštine je da jedan takav projekat uradi kroz javno-privatno partnerstvo. Model omogućava opštini da se izvrše investicije u komunalnu delatnost, bez dodatnog ulaganja opštine i da u se toku postupka ostvare određene finansijske uštede, uz visok nivo obavljanja komunalnih usluga. U sve ovo uklape se i aspekt ekološkog projekta i energetski efikasnog projekta i kroz taj model će Bela Crkva ispuniti određene pravce i interese koje ima i Vlada Republike Srbije u svojim aktivnostima. Ovo je prvi korak, gde skupština pokreće postupak, a u nastavku realizacije, Skupština će se još dva puta izjasniti. Jednom u predlogu projekta, nakon saglasnosti Komisije za javno–privatno partnerstvo Vlade Republike Srbije i na kraju na nacrt ugovora koji će biti sprovoden kroz postupak javne nabavke za izbor privatnog partnera“ – rekao je Stipanović.

Predsednik Skupštine opštine Bela Crkva Marjan Aleksić istakao je važnost donetih odluka na trinaestoj sednici lokalnog parlamenta.

„Većina odbornika Srpske napredne stranke je bila prisutna, 25 odbornika je učestvovalo u radu, od ukupno 33 koliko broji lokalni parlament. Rad je bio konsktruktivan, uvojene su tačke koje su bitne za funkcionisanje lokalne samouprave. Usvojili smo prvi rebalans budžeta opštine za 2022. godinu, iz razloga raspoređivanje 35 miliona dinara koje smo dobili prošle godine od viših nivoa vlasti. Usvojili smo i niz odluka vezanih za DJUP „Belocrkvanska jezera“ nakon završenog procesa pripajanja javnih preduzeća, radi normanlnog funkcionisanja preduzeća. Veoma bitna odluka za opštinu Bela Crkva je Odluka o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva. Danas je urađen prvi korak u realizaciji projekta javne rasvete, a nama će doneti benefite u smislu uštede električne energije i dobićemo kvalitetnije javno osvetljenje na teritoriji opštine Bela Crkva. Obavešteni smo da se realizacija očekuje u narednih 6 meseci, a svakako da predstavlja pozitivan korak za sve naše sugrađane“ – rekao je Aleksić.

U okviru Izbora i imenovanja, odbornici su usvojili izveštaj Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose, odnosno rešenje o razrešenju i imenovanju novog Nadzornog odbora DJUP „Belocrkavnska jezera“, rešenje o imenovanju Igora Vokouna, dipl. istoričara umetnosti, za direktora Narodne biblioteke i rešenje o razrešenju i imenovanju Interresorsne komisije zbog isteka mandata.

Prokomentariši vest

Ostavi svoj komentar

Vaša mail adresa neće biti objavljena.


*