Kako da zaštitimo najpoznatije izvorište u našoj opštini?

Od malog broja izvora u opštini Bela Crkva, najpoznatiji je onaj u Sigi, čiju hladnu i kvalitetnu vodu stanovnici i danas upotrebljavaju za piće. Poznat je i pod imenom Pricentalova dolina, a pominje se još 1757. godine, kao romantično mesto sa puno zelenila i izvorom hladne vode.

Ovu dolinu je iste godine kupio sveštenik Ernest fon Pricental po kome je ova dolina dobila ime. On je podigao letnjikovac i prelepu botaničku baštu sa bazenom za kupanje. Godine 1999. za vreme Nato bombardovanja, voda iz Sige dovedena je do Svetosavske ulice, gde je sagrađena česma. Česma se i danas koristi, a kontrolu ispravnosti kvaliteta vode vrši „Belocrkvanski vodovod“.

U Sigi se danas nalaze ostaci nekadašnjih šuma hrasta lužnjaka koje su prekrivale ovo područje. Pokrajinski zavod za zaštitu prirode registrovao je sedam primeraka hrastova starih između 200 i 300 godina. Zbog velike vlažnosti u okolini izvorišta, prisutan je veliki broj biljaka karakterističnih za vlažna područja.

Najveće pretnje po Sigu su nelegala seča stabala. Stabla u okolini izvorišta su pod konstantnim udarom drvokradica. Osim toga, veliku opasnost predstavlja i slivanje (površinskim i podzemnim vodama) hemikalija sa okolnog poljoprivrednog zemljišta u izvorište. Smanjenjem šumskog pojasa oranice su se približile izvorištu, te se javlja mogućnost da hemijska sredstva kojima se tretiraju biljke na poljoprivrednom zemljištu lako dospeju do izvorišta. Opstanak ovog izvorišta ugrožavaju i divlje deponije, koje se nalaze razbacane Sigom, kao i izgradnja stambenih i vikend objekata. Izgradnjom stambenih i vikend objekata na području Sige dolazi ne samo do urušavanja vizuelne lepote predela, već i do opasnosti da se naruši ekosistem Sige. Nepostojanje kanalizacione mreže, betoniranje tla, buka, izgradnja objekata na nekadašnjim šumskim proplancima mogu negativno uticati na floru i faunu Sige.

Predlozi za održivi razvoj i zaštitu Sige:

– uređenje izvorišta – izletišta;
– pošumljavanje autohtonim vrstama;
– izgradnja edukativno-rekreativnog centra od prirodnih materijala;
– markiranje pešačkih staza kroz Sigu;
– izgradnja trim staza;
– smanjenje korišćenja hemikalija u poljoprivredi;
– sanacija divljih deponija;
– redovna kontrola kvaliteta izvorske vode;
– postavljanje kontejnera na kritičnom mestu;
– proglašenje Sige zaštićenim područjem (spomenikom prirode).

1 Komentar

Ostavi svoj komentar

Vaša mail adresa neće biti objavljena.


*