Održana XVI sednica Skupštine opštine Bela Crkva (VIDEO)

Skupstina opstine Bela Crkva XVI sednica

Skupština opštine Bela Crkva u sredu, 29. juna, održala je šesnaestu redovnu sednicu, kojom je predsedavao predsednik Skupštine Marjan Aleksić, a pred odobrnicima je bilo 9 tačaka dnevnog reda.

Odbornici su najpre razmatrali Predlog Odluke o završnom računu opštine Bela Crkva za 2021. godinu, sa Izveštajem državne revizije čije je obrazloženje dala načelnica odeljenja za finansije Alma Savatović.

Nakon jednoglasnog usvajanja ove odluke, prešlo se na razmatranje predloga Odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Bela Crkva za 2022. godinu – drugi rebalans.

Predsednica opštine Bela Crkva Violeta Simić obrazložila je razlog za izradu drugog rebalansa budžeta opštine.

„Najbitnija stavka u ovom rebalansu jeste povećanje sredstava za energente, prvenstveno za škole, javnu rasvetu, grejanje i sve što se tiče grejanja i energenata za škole. Ovo nas je dovelu u situaciju znatnog povećanja, planirali smo na nivou od 55 odsto više u odnosu na rashode, za iste stavke u odnosu na prošlu godinu. Nakon raspisivanja javne nabavke videćemo da li će škole moći da se uklope u planirana sredstva, jer je takva situacija na tržištu energenata. Postoji mogućnost da zbog ovakve situacije odustanemo od nekih planiranih stavki koje smo planirali da uradimo. Sem energenata, druga stavka je Centar za socijalni rad i jednokratne pomoći. Svesni smo da će cela ova situacija najviše da se odrazi na naše najsiromašnije sugrađane, tako da smo uvećali ovu poziciju za dva miliona“ – istakla je predsednica opštine Violeta Simić.

O drugom rebalansu govorila je i načelnica odeljenja za finansije Alma Savatović.

„Ukupni prihodi budžeta, koji su po prvom rebalansu iznosili 568.406.230,00 dinara, menjaju se iznosom od 604.734.354,00 dinara, što, sa prenetim sredstvima od prethodne godine, čini ukupan budžet od 717 miliona dinara. Izvršena je preraspodela sredstva u skladu sa nastalim potrebama indirektnih korisnika budžeta, škola, Centra za socijalni rad i ostalih korisnika javnih sredstava“ – rekla je Savatović.

Nakon usvajanja Odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Bela Crkva za 2022. godinu – drugi rebalans, odbornici su usvojili Odluku o utvrđivanju subjekta od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji opštine Bela Crkva i Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije opštine Bela Crkva.

SO Bela Crkva XVI sednica

Predlog odluke o davanju saglasnosti i usvajanju projekta javnog privatnog partnerstva – za zamenu, racionalizaciju i održavanje dela sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji opštine Bela Crkva obrazložio je stručni konsultant Zoran Stipanović.

„Projekat koji je urađen podrazumeva rekonstrukciju osvetljenja i zamenu 3272 svetiljke koliko opština trenutno ima instaliranih u svom sistemu. Projekat je predvideo da će se ušteda električne energije kretati oko 71 procenat, s tim da će stvarno rešenje dati ponuđači. Našom kalkulacijom je predviđeno da procenjena vrednost javne nabavke iznosi oko 298 miliona dinara, što podrazumeva celokupnu naknadu koja će se platiti privatnom partneru, električnu energiju koja će se plaćati i kompletno održavanje. Predviđeno je da naknada privatnom partneru iznosi 218 miliona, a da ušteda za opštinu na godišnjem nivou bude oko 2,5 miliona dinara. Projektovano vreme je 13 godina, što je optimalno vreme da se investicija koja bude uložena vrati privatnom partneru, a da nakon toga opština ima druge benefite nakon isteka ugovora“ – rekao je Stipanović.

Predsednik Skupštine opštine Bela Crkva Marjan Aleksić istakao je važnost donetih odluka na šesanestoj sednici lokalnog parlamenta.

„Usvojena je Odluka o završnom računu opštine Bela Crkva za 2021. godinu sa Izveštajem državnog revizora. Druga bitna odluka je Odluka o drugom rebalansu budžeta za 2022. godinu, gde smo zbog poskupljenja energenata opredelili dodatna sredstva, pre svega za naše škole. Pored toga, imali smo odluku o javno privatnom partnerstvu koja je bitna za opštinu Bela Crkva iz razloga uštede električne energije. Biće zamenjena rasveta na celoj teritoriji opštine Bela Crkva, period važenja ugovora je 13 godina, tokom kojih će sve biti isplaćeno privatnom partneru i nakon toga rasveta ostaje opštini Bela Crkva“ – naglasio je Aleksić.

U okviru Izbora i imenovanja, odbornici su usvojili izveštaj Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose Skupštine opštine Bela Crkva.

 

Prokomentariši vest

Ostavi svoj komentar

Vaša mail adresa neće biti objavljena.


*