Opština Bela Crkva raspisala konkurs za realizaciju programa stručne prakse

Bela Crkva Trg Ruskih kadeta

Opština Bela Crkva u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje raspisala je Javni poziv za realizaciju Programa stručne prakse u 2022. godini.

Stručna praksa podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje – kvalifikacija, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci.

Mera se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.

Javni poziv koji je otvoren do 26. avgusta predviđa realizaciju stručne prakse za nezaposlena lica sa šestim nivoom kvalifikacije i/ili 180 ESPB bodova i sa najmanje šestim nivoom kvalifikacije i 240 ESPB bodova.

Reč je o nazaposlenim sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje filijala Vršac, ispostava Bela Crkva koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koje su stekla određenu vrstu i nivo obrazovanja, ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita, za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita.

Mera stručne prakse sprovodi se u skladu sa zakonom, odnosno u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca, a Opština Bela Crkva finansira meru najduže 12 meseci.

Tokom trajanja stručne prakse angažovanim licima na ime novčane pomoći i troškova prevoza isplaćuje sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od: 24.000,00 dinara za lica sa šestim nivoom kvalifikacije i/ili 180 ESPB i 27.000,00 dinara za lica sa najmanje šestim nivoom kvalifikacije i 240 ESPB.

Zahtev za učešće u meru u dva primerka podnosi se NSZ filijali Vršac poštom ili elektronskim putem na mejl pisarnica.vrsac@nsz.gov.rs ili ispostavi Bela Crkva.

Obrazac zahteva može se preuzeti sa sajta www.nsz.gov.rs ili sa sajta Opštine Bela Crkva www.belacrkva.rs

Prokomentariši vest

Ostavi svoj komentar

Vaša mail adresa neće biti objavljena.


*